מקצוע מידע על מקצוע : אקונומטריקה פיננסית - 096588

096588 - אקונומטריקה פיננסית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094566 שוק ההון והשקעות   (   מקצועות קדם
) 096586 אקונומטריקה ו -    
  094566 שוק ההון והשקעות   ( או
) 098581 אקונומטריקה למתקדמים ו -    


ניתוח אקונומטרי של נתונים פיננסיים. הנושאים: תחזיות תשואה לנכסים פיננסיים, יעילות ומבנה השוק, ניתוח אירועים, מודלים רבי-פקטורים, יחסים לטווח ארוך ומודלים לא ליניאריים של שונות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 princeton university press lo et al the econometrics of financial data

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:46:04