מקצוע מידע על מקצוע : אקונומטריקה - 096586

096586 - אקונומטריקה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
) 094504 מיקרו כלכלה 2 ו -    
 
  094586 אקונומטריקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


רגרסיה מרובה, אומדנים, בינוי, מבחני השערות, אומדני נראות מקסימלית לרגרסיה משתנה דמי והטרוסדקסיות, מתאם סדרתי, טעויות במשתנים ורספסיפיקציה, משוואות סימולטניות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:29:11