מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בכלכלה - 096581

096581 - נושאים נבחרים בכלכלה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094503 מיקרו כלכלה 1   (   מקצועות קדם
) 094513 מאקרו כלכלה ו -    


סוגיות המחקר הכלכלי כיום. הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: בחירה חברתית והחלטות משותפות סמסטר ב' תשע"ז:


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:56:35