מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית - 096580

096580 - נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096425 סדרות עתיות וחיזוי       מקצועות קדם
  096586 אקונומטריקה     או


סוגיות מחקר בהנדסה פיננסית. הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ט: מימון התנהגותי.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 edison wesley copeland, t.e. and j.f. woston financial theory and corporate policy
1987 אוניברסיטה פתוחה אריה נחמיאס תורת המימון-ניהול פיננסי של גופים עסקיים

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:38:45