מקצוע מידע על מקצוע : תולדות המחשבה הכלכלית - 096577

096577 - תולדות המחשבה הכלכלית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094503 מיקרו כלכלה 1   (   מקצועות קדם
) 094514 מאקרו כלכלה דינמית ו -    


הקורס יעסוק בתרומותיהן של אסכולות המחשבה השונות להבנה התיאורטית של התהליכים הכלכליים בימינו, בקורס יידונו התיאוריות הטרום-קלאסיות, האסכולה הקלאסית, הכלכלה המרקסיסטית, הכלכלה המרגינליסטית וכן התפתחות התיאוריה הכלכלית במחצית הראשונה של המאה ה-20.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:21:03