מקצוע מידע על מקצוע : למידה וסיבוכיות בתורת המשחקים - 096576

096576 - למידה וסיבוכיות בתורת המשחקים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית       מקצועות קדם
  096575 משחקים לא-שיתופיים     או
  094411 הסתברות ת'   ( או
) 106173 תורת המשחקים ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 106173 תורת המשחקים ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 106173 תורת המשחקים ו -    


הקורס מתמקד בשאלה: כמה מהר שחקנים יכולים ללמוד שיווי משקל (ש"מ) נתמקד בשני מושגי פתרון: ש"מ נאש וש"מ מתואם. בפרט נדון בנושאים: למידה בעזרת חרטה וקצב ההתכנסות שלה לשיווי משקל, מודל סיבוכיות התקשרות והקשר שלו לקצב התכנסות של למידה, סיבוכיות חישוב של ש"מ (נאש ומתואם) במודלי סיבוכיות שונים: חישוב, תקשורת ושאילתות. בסיום הקורס הידע של הסטודנט יכלול:
2. משפט ההשגה של בלאקוול.
3. הלמה של בורל קאנטלי.
4. מושג המרטינגאל ואי-שוויון אזומה.
5. מודל סיבוכיות תקשורת. לכלים הללו שימושים רבים גם מחוץ לתחום תורת המשחקים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 world scientific sergiu hart, andreu mas-colell simple adaptive strategies- from regret matching to uncoupled dynamics
2007 cambridge university press noam nisan, tim roughgarden, eva tardos, noam nisan, tim roughgarden, eva tardos, algorithmic game theory
2006 cambridge university press nicolo cesa-bianchi, gabor lugosi prediction, learning, and games.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:06:42