מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בסחר בין-לאומי - 096574

096574 - סמינר בסחר בין-לאומי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094504 מיקרו כלכלה 2       מקצועות קדם
 
  094525 סחר בינלאומי       מקצועות זהים


הסיבות ותהליך המסחר של סחורות ושירותים. התועלת בהגדלת היקף המסחר בין מדינות והסכמי סחר בין-לאומיים. היגיון הכלכלי בקביעת חוקי סחר ובעיותיהם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 addison wesley p.r. krugman and m. obtsfeld international economics: theory and policty ) 6th ed. (

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:40:42