מקצוע מידע על מקצוע : תורת המכרזים - 096573

096573 - תורת המכרזים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094347 מתמטיקה דיסקרטית   (   מקצועות קדם
  094411 הסתברות ת' ו -    
) 104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
  094346 מתמטיקה דיסקרטית   ( או
  094411 הסתברות ת' ו -    
) 104019 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'   ( או
  094412 הסתברות מ ו -    
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  094346 מתמטיקה דיסקרטית   ( או
  094412 הסתברות מ ו -    
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  104166 אלגברה אמ' ו -    
) 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב ו -    
  104166 אלגברה אמ'   ( או
  104222 תורת ההסתברות ו -    
) 104286 קומבינטוריקה ו -    
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'   ( או
  104016 אלגברה 1/מורחב ו -    
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    


תחום תורת המכרזים מצוי על הגבול בין מיקרו-כלכלה ותורת המשחקים העוסק במכירות פומביות באופן מתמטי. תורת המכרזים משמשת ככלי גם בתחומי מחקר הנדסיים, כגון הנדסת חשמל ומדעי המחשב, למשל עבור הקצאת משאבים בסביבה מרובת סוכנים (כגון רשת תקשורת). נושאי הלימוד: מודלים בסיסיים למכרזים הקשורים להנדסה ולמדעי המחשב.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 academic press v. krishna auction theory
2004 cambridge u. press p. milgrom putting auction theory to work

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:00:40