מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתורת המשחקים - 096572

096572 - נושאים מתקדמים בתורת המשחקים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית       מקצועות קדם
  096575 משחקים לא-שיתופיים     או
  097317 תורת המשחקים השיתופיים     או
  106173 תורת המשחקים     או
 
  098509 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים       מקצועות זהים


הקורס יהיה מוקדש מפעם לפעם לסידרת נושאים מיוחדת לפי קביעתו של המורה האחראי. בפרט יוצגו מושגי פתרון שונים למשחקים וישומים בכלכלה. סמסטר א' תשע"ז: הסתברות ותהליכים דינמיים. סמסטר ב' תשע"ז: סיבוכיות ולמידה של שיווי משקל. סמסטר א' תשע"ח: למידה וסיבוכיות של שיווי משקל.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
    מאמרים שונים מהספרות בנושא

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:47:27