מקצוע מידע על מקצוע : שוקי אופציות - 096556

096556 - שוקי אופציות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094564 מבוא לניהול פיננסי       מקצועות קדם
 
  098778 מבוא לשוקי נגזרים פיננסיים       מקצועות מכילים


הקורס עוסק בשוקי אופציות, במודלים לתמחור אופציות וישומיהם באסטרטגיות דינמיות לניטרול סיכונים וארביטרג'.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:49:06