מקצוע מידע על מקצוע : כלכלת סביבה - 096553

096553 - כלכלת סביבה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094503 מיקרו כלכלה 1       מקצועות קדם
  094591 מבוא לכלכלה     או
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים     או
  096520 תאוריה מיקרו כלכלית 1     או
  207804 חשיבה כלכלית למתכננים     או


השפעתה של התאוריה הכלכלית על נושאי משאבי טבע וסביבה (לדוגמא: היבטים כלכליים של זיהום אויר ומים, קביעת היקף השטחים הפתוחים), 'כשל שוק', קביעת כמותם האופטימלית, תמריצים כלכליים לפתרון 'כשל השוק' (מסים, סובסידיות ומכסות). שיטות כלכליות להערכת התועלת/העלות משינויים באיכות הסביבה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 dryden press j.r. kahn the economic approach to environmental and natural resources. 2 edition
2000 reading mass, addison wedley t. tietenberg environmental and natural resource economics. 5 edition

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:09:25