מקצוע מידע על מקצוע : מימון ציבורי מתקדם - 096552

096552 - מימון ציבורי מתקדם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096555 כלכלת סקטור ציבורי       מקצועות קדם
 
  098552 מימון ציבורי מתקדם       מקצועות זהים


ניתוח ההוצאה הציבורית: תיאוריות כלכליות ופוליטיות בבחירה ציבורית, תקצוב ההוצאה הציבורית, ניתוחי עלות תועלת, ניתוח ההשפעה הכלכלית של הוצאות ציבוריות, חקרי אירוע.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:56:11