מקצוע מידע על מקצוע : תיאוריה מיקרו-כלכלית 3 - 096540

096540 - תיאוריה מיקרו-כלכלית 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096530 תאוריה מיקרו כלכלית 2       מקצועות קדם
 
  098518 תיאוריה מיקרו-כלכלית 3       מקצועות זהים


מודלים של תחרות ומושגי שיווי משקל בתנאים שונים. אינפורמציה מלאה וחלקית, שיתוף פעולה ומוניטין. נושאים בכלכלת אינפורמציה. תמריצים, מיון שלילי, איתות, הדילמה המוסרית. תיכון מנגנונים ועקרון הגלוי. תורת החוזים הלא מושלמים והשלכותיה על מהות הפירמה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 oxford univ. press .mas-colell et al .microeconomic theory
1990 harvester d. kreps a course in microeconomics

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:07:06