מקצוע מידע על מקצוע : כלכלת מגזר השירות - 096537

096537 - כלכלת מגזר השירות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094591 מבוא לכלכלה       מקצועות קדם
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים     או


המבנה הכלכלי של תעשית השירותים. הגדרותיו וחשיבותו בכלכלה הלאומית והבינלאומית. מבנה הביקוש וההיצע, תפקיד התעסוקה. דוגמאות מתעשיות שירותים שונות - תיירות, בריאות ושירותים פיננסיים. דרכים למדידת ההשפעות של תעשיות השירותים.לוחות תשומה, תפוקה ומכפיל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 chapman and hall p.h. bowers managerial economics for the service industries
2001 edward elgar t.t. raa and r. schettket the growth of service industries
1989 north-holland k. uno measurement of services in a input-output franework

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:38:39