מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מתמטיות בכלכלה - 096531

096531 - שיטות מתמטיות בכלכלה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094504 מיקרו כלכלה 2   (   מקצועות קדם
  094514 מאקרו כלכלה דינמית ו -    
) 104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו -    


משפט הפונקציות הסתומות ושימושים במיקרו כלכלה, משפט המעטפת ויישומיו בתורות הייצור והרווחה החברתית. משפטי המישור המפריד ושימושים בשווי משקל כללי: מושגי הקמירות והקעירות ושימושיהם במודלים כלכליים, משפטי נקודת שבת וישומיהם.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:33:30