מקצוע מידע על מקצוע : תאוריה מיקרו כלכלית 2 - 096530

096530 - תאוריה מיקרו כלכלית 2
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  096520 תאוריה מיקרו כלכלית 1       מקצועות קדם
  098501 תאוריה מיקרו כלכלית 1     או
 
  098502 תאוריה מיקרו כלכלית 2       מקצועות זהים


שווי משקל כללי ויעילות פרטו, משפטי הרווחה הבסיסיים, second best, מוצרים צבוריים והשפעות חיצוניות, הבעיה של הנוסע החופשי, שווי משקל כללי בתנאי אי ודאות: שווי משקל כאשר יש קובעי מחירים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:26:13