מקצוע מידע על מקצוע : צמיחה כלכלית - 096527

096527 - צמיחה כלכלית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094504 מיקרו כלכלה 2       מקצועות קדם
 
  094527 צמיחה כלכלית       מקצועות זהים


מודל הצמיחה הבסיסי של solow: מושג הצמיחה המאוזנת. מסלולי צמיחה יעילים ומסלולי צמיחה בלתי-יעילים. מעורבות הממשלה והשפעתה על הצמיחה הכלכלית. מודל החסכון האנדוגני של diamond. בעית הצמיחה המתמשכת ושיפורים טכנולוגיים אקסוגניים במודל solow. הניטראליות על פי solow, hicks ו- harrod. התפתחויות מודרניות: יתרונות לגודל וצמיחה כלכלית לפי romer. צמיחה הנובעת ממגוון מוצרים משתנה. צמיחה הנובעת מחיפוש אחר טכנולוגיות חדשות.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:10:45