מקצוע מידע על מקצוע : כלכלת אי וודאות - 096505

096505 - כלכלת אי וודאות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 094503 מיקרו כלכלה 1 ו -    
 
  094504 מיקרו כלכלה 2       מקצועות צמודים


ביסוס אקסיומתי של התנהגות בתנאי אי ודאות. מדדים לשנאת סיכון, יישומים מתחומי הביטוח, החיסכון ותורת הפירמה, מבני אינפורמציה שונים: אינפורמציה פרטית, לא סימטרית וחלקית, השפעת מבני האינפורמציה על קיום שווקים ועל אופי שווי המשקל בהם: מודלים של איתות, תסכונת מוסרית ובחירה שלילית.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
101.033:7 1990 mit press j.j. laffont the economics of uncertainty and information

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:24:20