מקצוע מידע על מקצוע : מימון חברות - 096502

096502 - מימון חברות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094564 מבוא לניהול פיננסי       מקצועות קדם
  094592 כלכלה למדעי ההתנהגות והניהול     או
  094594 עקרונות הכלכלה למהנדסים     או


נושאים נבחרים במימון הפירמה: תקציב, עלות, ומבנה ההון, מדיניות דיבידנדים, אופני חלוקה, מיזוגים ורכישות ומצוקות פיננסיות.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2001 mcgrae-hill r. westerfield corporate finance

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:45:55