מקצוע מידע על מקצוע : תכנון ניסויים וניתוחם - 096475

096475 - תכנון ניסויים וניתוחם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096410 אבטחת איכות סטטיסטית       מקצועות קדם


במקצוע זה יוצגו ניסויים מתוכננים נוספים לאלה שידונו במקצוע הקדם, סטטיסטיקה תעשייתית (096414). הנושאים יכללו: הסדרה n3 וניסויים חלקיים בסדרה זו, טיפול בגורמים אקראיים בנוסף לגורמים קבועים, מדידות חוזרות ( repeated measures ), ניתוח שונות רב משתני ( manova ) וניתוח עם משתני לוואי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
067075 1978 wiley box,gep,hunter, hunter j.s. statistics for experimentes
7095220 1984 wiley montgomery d.c. design and analysis of experimentes

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:23:10