מקצוע מידע על מקצוע : אמינות מערכות - 096465

096465 - אמינות מערכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם
 
  096430 מודלים סטטיסטיים באמינות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס יתבסס על ידע בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים, ידונו מושגים הסתברותיים, סטוכסטיים וסטטיסטיים הקשורים לאמינות מערכות, כגון: פילוגי אורך חיים, מודלים סטוכסטיים של תקלות, מצב מופע של תקלות ופונקצית סיכון, אמינות מערכות מורכבות, ניתוח אמינות של מערכות בנות תיקון, מודלים של תחזוקה מונעת וביקורת, ניתוח סטטיסטי של מבני אורך חיים ונתוני תקלות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1882602 חובה 1989 dekker gertzbakh. i. statistical reliability theory
3552102   1969 technion epstein. b. mathematical models for systems reliability

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:50:49