מקצוע מידע על מקצוע : השוואות מרובות - 096450

096450 - השוואות מרובות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם


הסקה סימולטנית והסקה לאחר בחירה. נושאים: בעיית ההשוואות המרובות, מדדי טעות, עוצמה, רווחי סמך סימולטניים, שיטות להשוואות מרובות במודל ניתוח שונות, שיטות לשליטה על family-wise error rate, שיטות לשליטה על שיעור התגליות השגויות (fdr), רווחי סמך עם שליטה על false coverage rate שיטות לבדיקת הדירות, יישומים בגנומיקה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לזהות בעיות של השוואות מרובות ביישומים ולהתאים שיטות לשליטה על תגליות שגויות.
2. ליישם שיטות להשוואות מרובות על-ידי כתיבת תכניות מחשב וכן בעזרת שימוש בתוכניות מחשב קיימות.
3. לבנות פרוצדורות לשליטה על family-wise error rate.
4. לבדוק תכונות של פרוצדורות להשוואת מרובות באופן תאורטי ועל-ידי סימולציה נומרית.
5. להשוות בין פרוצדורות להשוואות מרובות באופן תאורטי ועל -ידי סימולציה נומרית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2011 crc press f. bretz, t. hothorn, p. westfall multiple comparisons using r
1996 wcb/mcgraw-hill j. neter, m. h. kutner, c. j. nachtsheim applied linear statistical models

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:10:09