מקצוע מידע על מקצוע : מודלים סטטיסטיים באמינות - 096430

096430 - מודלים סטטיסטיים באמינות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות קדם
 
  096465 אמינות מערכות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


סקר על תורת האמינות ומבחני אורך חיים. מדדים של אמינות. מודלים סטוכסטיים של כשל. חישוב אמינות של מערכות. אמינות של תת-מערכות, מודלים סטוכסטיים למערכות הניתנות לתיקון. מודלים של החלפה, תיקון ובדיקה. מדיניות אופטימלית לתחזוקה מונעת וחלקי חילוף. בעיות אמידה וחיזוי בנושאי אמינות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 springs s. zacks introduction to reliability analysis
1992 הוצאת הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול b. epstein mathematical models for systems reliability

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:54:09