מקצוע מידע על מקצוע : רגרסיה ותכנון ניסויים - 096420

096420 - רגרסיה ותכנון ניסויים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה       מקצועות קדם
  096410 אבטחת איכות סטטיסטית   ( או
 
  096475 תכנון ניסויים וניתוחם       מקצועות צמודים
 
  098459 רגרסיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


רגרסיה מרובה. ניתוח שונות חד ודו-כיווני. תכנון וניתוח של ניסויים מהסוגים הבאים: תכנון אקראי בגושים, ניסויי סינון פקטוריאליים וחלקיים, תכנון למשטח תגובה, ניסויי טגוצ'י ודומיהם, ריבועים לטיניים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1978 j. wiley hunter and hunter statistics for experimenters

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:11:25