מקצוע מידע על מקצוע : סטטיסטיקה תעשייתית - 096414 (Current)

096414 - סטטיסטיקה תעשייתית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094423 מבוא לסטטיסטיקה       מקצועות קדם
  094480 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה     או
 
  098419 סטטיסטיקה מתקדמת למהנדסים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  096410 אבטחת איכות סטטיסטית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הערה : סטודנטים שלא למדו בקדם את הקורס מבוא לסטטיסטיקה )094423( ידרשו להשלים חומר לימוד באופן עצמאי, כפי שיפורסם בסילבוס המפורט של המקצוע.

בקרת איכות סטטיסטית. תרשימי בקרה לתכונות ולמשתנים. יכולת תהליך cp, cpk . דגימת קבלה: לפי תכונות ומשתנים, תקנים. רגרסיה: ליניארית פשוטה, מרובה, בצעדים, משתני דמי ואינטראקציות. מושגים ומטרות של תכנון ניסויים. ניסויים עם גורם אחד ועם שני גורמים, ניתוח שונות ( anova ) ניסויים בסדרה 2n ו-n-k2, גושים.


הערות
20 יינתן באנגלית
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 09.02.2022 א
  ה 10.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-15:30 ג ד"ר אשר ג'קי הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ג בורדו נדיה תרגול 11
 
    10:30-13:30 ד ד"ר אשר ג'קי הרצאה 20 21
    09:30-10:30 ד   תרגול 21


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
109964 חובה 1980 wiley, n.y. w.c. hines and d.c. montgomery probability and statistics in engineering & manage

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:18:08