מקצוע מידע על מקצוע : שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים - 096351

096351 - שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים       מקצועות קדם


נסוח בעיות בתכנות בשלמים, מבנים פוליהדרלים, שלמות של פוליהדרונים, אי-שוויונים מגדירי פאות, יעילות של אלגוריתמים, תורת הסיבוכיות, שיטות פתרון לבעיות בתכנות בשלמים: משורים חותכים, column generation , הסתעף וחסום, דואליות בתכנות בשלמים, תכנות דינמי, אלגוריתמים יוריסטיים. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין איכויות של מידולים שונים לבעיות בתכנות בשלמים.
2. להבין הגדרות פוליהדרון ותכונותיו האלגבריות.
3. לפתור בעיות בתכנות בשלמים בטכניקות שונות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 wiley l. a. wolsey integer programming
2005 dynamic ideas d. bertsimas and r. weismantel optimization over integers

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:59:00