מקצוע מידע על מקצוע : שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה - 096336

096336 - שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094411 הסתברות ת'       מקצועות קדם
  104034 מבוא להסתברות ח'     או
  104222 תורת ההסתברות     או
  094412 הסתברות מ     או


תאוריה של אלגוריתמי אופטימיזציה יעילים לבעיות באופטימיזציה רציפה העולות בתחום למידת המכונה וניתוח מידע גדול. נושאי הלימוד יכללו: שיטות סדר ראשון לאופטימיזציה קמורה ולא קמורה, שיטות לאופטימיזציה סטוכסטית קמורה ולא קמורה, אלגוריתמים ללמידה מקוונת. הדגש יהיה על פיתוח אלגוריתמים יעילים והוכחות ריגורוזית של יעילותם החישובית. כמו כן, הוכחות של חסמים תחתונים משלימים. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין לעומק את עקרונות הפעולה, וכן ליישם מספר גדול של אלגוריתמי אופטימיזציה מרכזיים וחשובים בתחום למידת המכונה.
2. לקרוא ולהבין באופן עצמאי ספרות עדכנית בתחום אלגוריתמי האופטימיזציה ללמידת מכונה.
3. להתחיל לבצע מחקר אקדמי (תאורטי ומעשי) בתחום.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 now publishers sebastian bubeck convex optimization algorithms and complexity
2016 now publishers elad hazan introduction to online convex optimization

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:25:18