מקצוע מידע על מקצוע : אופטימיזציה בתנאי אי ודאות - 096335

096335 - אופטימיזציה בתנאי אי ודאות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים       מקצועות קדם
  098311 אופטמיזציה 1     או


הקורס יסקור שיטות מידול ופתרון עבור בעיות אופטימיזציה בעלות אי ודאות פרמטרית. בין הנושאים שיועברו בקורס: אופטימיזציה חסינה, אופטימיזציה סטוכסטית ואילוצים הסתברותיים, אופטימיזציה חסינה התפלגותית, ואופטימיזציה חסינה מוכוונת נתונים. שיטות פתרון הכוללות את המקביל החסין ושיטות איטרטיביות. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את האתגרים במידול ומציאת פתרונות לבעיות אופטימיזציה בתנאי אי ודאות, הן מבחינת המגבלות של כל מודל, והם מבחינת הקשיים החישוביים של פתרון המודלים.
2. לנסח מודלי אופטימיזציה חסינה לבעיות אופטימיזציה חד ורב שלביות בעלות אי ודאיות.
3. לפתור מודלי אופטימיזציה חסינה ע"י שימוש בדואליות קונית ושיטות איטרטיביות.
4. להבין כיצד נתונים לשלב נתונים במידול בעיות אי ודאיות, ואת המשמעויות הסטטיסטיות של המודלים השונים.
5. ליישם את השיטות הנלמדות על בעיות אופטימיזציה אי ודאיות מהעולם האמיתי תוך איפיון אי הודאות, וזיהוי שיטות המידול והפתרון המתאימות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2009 princeton university press ben-tal, aharon, laurent el ghaoui, and robust optimization

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:20:32