מקצוע מידע על מקצוע : תהליכים אקראיים ושימושיהם - 096310

096310 - תהליכים אקראיים ושימושיהם
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094314 מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים       מקצועות קדם
  094412 הסתברות מ     או
  104222 תורת ההסתברות     או


יסודות התאוריה של תהליכים אקראיים, תהליכי חידוש, תהליכי פואסון ותהליכי מרקוב. פיתוח שיטות אנליטיות והדגמת שיטות של סימולציה ספרתית לניתוח תהליכים אקראיים המופיעים בנושאים של אגירה. תורים. אחזקה. מהימנות. תכנון כח אדם. תקשורת של נתונים ומערכות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:13:19