מקצוע מידע על מקצוע : שיטות חיזוי בפינטק - 096292

096292 - שיטות חיזוי בפינטק
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096411 למידה חישובית 1       מקצועות קדם


הקורס יכסה אלמנטים מעשיים של שיטות בעולם הפיננסי, בדגש על מודלי ריסק, פנסיה, נדלן, ביטוח, זיהוי, והתנהגות. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להשתמש במושגים בסיסיים בעולם הטכנולוגיה הפיננסית (פינטק).
2. להריץ מודלי ניבוי בעולם הפיננסים
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2018 ohn wiley and sons de prado, marcos lopez advances in financial machine learning.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:14:06