מקצוע מידע על מקצוע : הגורם האנושי באיסוף נתונים - 096275 (Current)

096275 - הגורם האנושי באיסוף נתונים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1 1 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096411 למידה חישובית 1       מקצועות קדם
  094201 מבוא להנדסת נתונים ומידע   ( או
) 094423 מבוא לסטטיסטיקה ו -    
  094423 מבוא לסטטיסטיקה   ( או
) 094700 מבוא להנדסת נתונים ו -    
 
  096620 הנדסת גורמי אנוש       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  094140 מבוא למערכות אדם - מכונה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  095618 ביצועי אנוש      


הקנית עקרונות ושיקולים באיסוף מידע מבני אדם בדגש על שיקולים מנקודת מבט של הנשאל, כולל יכולות ומוגבלויות קוגנטיביות המשפיעות על עיצוב המשימות ומוטיבציה למתן תגובות וסוגיות אתיות. תכנון בדיקות איכות לנתונים. הקורס מרכז תכנים רלוונטים מתוך מבוא לפסיכולוגיה, הנדסת גורמי אנוש, שיווק וניתוח נתוני עתק.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר שיטות לאיסוף נתוני עתק מאנשים
2. יבין את מגבלות הקוגניציה האנושית באספקת נתונים
3. ידע כיצד בוחרים קהל יעד למניעה הטיה באיסוף נתונים.
4. יכיר סוגיות אתיות באיסוף נתונים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 21.02.2022 א
  ג 15.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    17:30-19:30 ה אחר אקרמן רקפת הרצאה 10 11
          מעבדה 11
          פרויקט 11
    19:30-20:30 א לוטרמן תרצה תרגול 11
 
    17:30-19:30 ה אחר אקרמן רקפת הרצאה 10 12
          מעבדה 12
          פרויקט 12
    18:30-19:30 ב עיני בר תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 princeton, nj: princeton university press salganik, matthew j. open review edition: bit by bit: social research

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:36:18