מקצוע מידע על מקצוע : חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות - 096266

096266 - חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  095605 מבוא לפסיכולוגיה       מקצועות קדם
  096275 הגורם האנושי באיסוף נתונים     או


ארבע פעילויות בסיסיות בתיכון ובעיצוב חוויית משתמש. ניתוח צרכים, דרישות משתמש והקשר שימוש, ארכיטקטורת מידע ותיכון קונספטואלי, תיכון מפורט ואב-טיפוס. היבטי התנהגות של יחידים וקבוצות, וחוויה רב-ערוצית.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יכיר
1. מושגי יסוד של חווית המשתמש
2. יבין את תהליך תכן חוויית המשתמש וקבלת הבעיה.
3. ידע לנתח את צרכי המשתמשים מעבר למספר ערוצי איטראקציה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 morgan kaufman rex hartson, pardha pyla process and guidelines for ensuring quality user experience

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:12:27