מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים בלוגיקה - 096265 (Current)

096265 - אלגוריתמים בלוגיקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות קדם


הקורס עוסק במידול בעיות הכרעה בעזרת לוגיקות שונות ובאלגוריתמים הנקראים "פרוצדורות הכרעה" ( decision procedures ), לפתרון בעיות אלה. הבעיות בהן הקורס עוסק כוללות בעיות np קלאסיות וכן בעיות העולות באימות פורמלי של תוכניות מחשב. בין השאר נלמדים אלגוריתמים לפתרון בעיית הספיקות של נוסחאות פסוקיות ( sat ) ושל מערכות אילוצים ליניאריות. הקורס מתחיל מלימוד של לוגיקה פסוקית ולוגיקה מסדר ראשון.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-13:30 ג ד"ר שטריכמן עופר הרצאה 10 11
          פרויקט 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 springer d. kroening and o. strichman decision procedures - an algorithmic point of view
2008 springer a. bradley and z. manna the calculus of computation

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:59:24