מקצוע מידע על מקצוע : אחזור מידע - 096262 (Current)

096262 - אחזור מידע
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094219 הנדסת תוכנה   (   מקצועות קדם
  094411 הסתברות ת' ו -    
) 104009 אלגברה ליניארית מ' ו -    
  094219 הנדסת תוכנה   ( או
  094412 הסתברות מ ו -    
) 104167 אלגברה א ו -    


ארכיטקטורה של מנועי חיפוש, הערכת ביצועים של מנועי חיפוש, מודלים לחיפוש מידע רלבנטי במנועי חיפוש (בוליאני, וקטורי, הסתברותי, מודלי שפה סטטיסטיים), מידול היזון חוזר ממשתמשים, אחזור ברשת האינטרנט, סיווג מידע לקטגוריות מובנות מראש באמצעות למידה, איגוד בלתי מונחה של מידע.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 13.02.2022 א
  א 06.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-14:30 ה ד"ר קורלנד אורן הרצאה 10 11
    14:30-15:30 ה   תרגול 11
 
    11:30-14:30 ה ד"ר קורלנד אורן הרצאה 10 12
    14:30-15:30 ד   תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 cambridge university press d. christopher manning, p.raghavan d. christopher manning, p.raghavan introduction to information retrieval
2006 springer d. a. grossman and o. frieder information retrieval: algorithms and heuristics ) second edition (

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:22:10