מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במערכות מידע - 096261

096261 - נושאים נבחרים במערכות מידע
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094222 הנדסת מערכות מבוססת מודלים       מקצועות קדם


נושאים מתקדמים וחדשניים במערכות מידע אשר אינם נלמדים בקורסים האחרים. הקורס יוקדש בכל סמסטר לנושא אחר. סמסטר א' תשע"ז: ניהול וניתוח סיכונים. סמסטר ב' תשע"ז: ניהול תהליכים עסקיים. סמסטר ב' תשע"ח: נושאים באיחזור מידע. סמסטר ב' תשע"ט: נושאים מתקדמים בתחום איחזור מידע.
סמסטר ב' תש"ף: פרטיות מידע.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:47:07