מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במערכות מידע - 096260

096260 - נושאים מתקדמים במערכות מידע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094222 הנדסת מערכות מבוססת מודלים       מקצועות קדם
  236321 שיטות בהנדסת תוכנה     או


הקורס מתמקד בלימודי נושאים מתקדמים וחדשניים במערכות מידע, אשר אינם נלמדים בקורסים הרגילים. בכל סמסטר יוקדש הקורס לנושא אחר. סמסטר א' תשע"ה: עיבוד שפה טבעית. סמסטר ב' תשע"ו: למידה חישובית ועיבוד שפות טבעיות. סמסטר א' תשע"ז: למידה עמוקה סמסטר ב' תשע"ז: עיבוד שפה טבעית ורשתות נוירונים. סמסטר א' תשע"ח: מודלים מתמטיים וחישוביים של למידה וקבלת החלטות סדרתיים סמסטר ב' תשע"ח: מערכות נבונות אינטראקטיביות. סמסטר א' תשע"ט: הסקה סביבתית. סמסטר ב' תשע"ט: מערכות נבונות אינטראקטיביות.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:45:29