מקצוע מידע על מקצוע : פיתוח מערכות מבוססות מארג - 096255

096255 - פיתוח מערכות מבוססות מארג
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4     3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094222 הנדסת מערכות מבוססת מודלים       מקצועות קדם
  236321 שיטות בהנדסת תוכנה     או


לימוד והתנסות בפיתוח מערכות מבוססות מארג באמצעות פיתוח מודולים לתוכנה מבוססת אינטרנט. צד לקוח:html/css, javascript/jquery, angular
2. צד שרת: nosql, databases mongodb, express, node.js firebase הקורס כולל ביצוע מיני פרויקטים במסגרת פרויקט פיתוח תוכנה מתמשך המאפשר לסטודנטים לחוות סביבות פיתוח בחזית הטכנולוגיה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1.לתאר עקרונות של פיתוח מערכות מבוססות מארג באמצעות פיתוח מודולים לתוכנה מבוססת אינטרנט
2. לפתח מודולים של צד לקוח: html/css, javascript/jquery, angular
3. להכיר צד שרת בסביבות: nosql databases mongodb, express, node.js, firebase.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:24:42