מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מידע מבוזרות - 096250 (Current)

096250 - מערכות מידע מבוזרות
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094210 ארגון המחשב ומערכות הפעלה   (   מקצועות קדם
) 094224 מבני נתונים ואלגוריתמים ו -    
  094210 ארגון המחשב ומערכות הפעלה   ( או
) 094226 מבוא לאלגוריתמים ו -    
  094210 ארגון המחשב ומערכות הפעלה   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    


ריכוז וביזור ברמות הארגון ומערכות המידע. ארכיטקטורות של מערכות מידע מבוזרות. מסדי נתונים מבוזרים. היבטי תקשורת מודל שרת/לקוח ויישומיו. ניתוחי אירועים שבמרכזם מערכות מידע. טכניקות ואלגוריתמים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 04.02.2022 א
  ו 25.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-17:30 ב הרלב נגה הרצאה 10 11
    12:30-13:30 ה גיל יובל תרגול 11
 
    14:30-17:30 ב הרלב נגה הרצאה 10 12
    17:30-18:30 ב   תרגול 12
 
    14:30-17:30 ב הרלב נגה הרצאה 10 13
    13:30-14:30 ב   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1988 addison-wesley coulouris dollimore distributed systems

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:21:53