מקצוע מידע על מקצוע : מערכות נבונות אינטראקטיביות - 096235 (Current)

096235 - מערכות נבונות אינטראקטיביות
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096210 יסודות בינה מלאכותית וישומיה       מקצועות קדם
  097215 עיבוד שפה טבעית     או
  236501 מבוא לבינה מלאכותית     או


הקורס יסקור תאוריות ושיטות מבינה מלאכותית וממשקי אדם מחשב אשר מהוות את הבסיס לפיתוח מערכות נבונות, ויציג דוגמאות למערכות נבונות התומכות באנשים בתחומים שונים כגון יצירתיות, רפואה ועוד. נלמד מגוון אלגוריתמים המשמשים להסקה על משתמשי המערכת ועקרונות לעיצוב והערכת ממשקים המשלבים בינה מלאכותית. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין וליישם ייצוגים ואלגוריתמים מבינה מלאכותית כגון תהליכי קבלת החלטות מרקוביים, ניתוח רשתות, אופטימיזציה, ניתוח שפה טבעית.
2. להבין את האתגרים בפיתוח מערכות נבונות שמשתמשות באלגוריתמים מבינה מלאכותית כדי לעזור למשתמשים, ובפרט את האתגרים בפיתוח ממשקים המשלבים אוטונומיה מצד המערכת.
3. לתכנן ניסויים על מנת להעריך ולמדוד את היעילות והשימושיות של מערכות נבונות אינטראקטיביות.
4. לנתח בעיות מהעולם האמיתי ולמדל בצורה פורמלית בעיות חישוביות שעולות מהן.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ה עמיר עפרה הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    10:30-11:30 ה אמיתי יותם תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 09:08:28