מקצוע מידע על מקצוע : מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם - 096231

096231 - מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  096262 אחזור מידע       מקצועות קדם


שיטות אחזור הסתברותיות מתקדמות, שיטות מתקדמות בשימוש במודלי שפה האקסיומטית לאחזור מידע, למידת פונקציות דירוג, מודלי אחזור המבוססים במודלים נושאיים לאחזור. בסיום הקורס הסטודנט ידע
1. להתאים וליישם את המודלים המתמטיים שלמד לבעיות חדשות
2. תכנון האלגוריתם me לטובת soft clustering.
3. תכנון הסטודנטים ידעו לתכנן אלגוריתם em לטובת soft clustering. דוגמה 2: הסטודנטים ידעו לתכנן אלגוריתם risk reward לבעיית ה diversification
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 morgan and claypool t. rolleke ir models:foundations and relationships
2009 springer t. liu learning to rank for information retrieval

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:38:36