מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מידע שיתופיות - 096230

096230 - מערכות מידע שיתופיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094222 הנדסת מערכות מבוססת מודלים       מקצועות קדם


הקורס יעסוק בתיאוריה ויישום של בניית מערכות מידע שיתופיות, אסטרטגיות של שיתוף ומימושן, מודלים סטטיים ודינמיים של שיתוף ופתרון בעיות אי-תאימות. מושג הקובצה ( groupware ) והטכנולוגיה הנדרשת ליישומה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1992 ieee marca+bock groupware
  1986 springer verlag brodie on conceptual modelling

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 18:00:23