מקצוע מידע על מקצוע : מערכות אילוצים - 096228

096228 - מערכות אילוצים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234247 אלגוריתמים 1   (   מקצועות קדם
) 234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ו -    


בעיות סיפוק אילוצים ( constrraints satisfaction problem - csp ) מעל מרחבים סופיים, החל בהצרנת( formalization ) בעיות מעשיות כבעיות אילוצים וכלה באלגוריתמים מתקדמים לפתרונן. בעיית sat - סיפוק נוסחאות בוליאניות כמקרה פרטי של csp. השימוש בכלים אלה הוא נרחב באינטליגנציה מלאכותית, אימות תוכניות, בעיות תכנון לוגיסטי, שיבוץ ועוד.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 morgan-kaufmann publishers r. dechter constraint processing

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:56:17