מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מרובות סוכנים - 096227

096227 - מערכות מרובות סוכנים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    


הקורס מציג לסטודנט עקרונות בסיסיים וטכניקות בסיסיות במערכות מרובות סוכנים. הקורס ידון במודלים של שיתוף פעולה, אינטראקציה בין סוכנים בעלי מוטיבציות אישיות, למידה במערכות רבות משתתפים, ידע במערכות רבות משתתפים, תאום עומסים והקצאת משאבים במערכות שכאלו. ההיבט האסטרטגי של אינטראקציה בין סוכנים.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:41:38