מקצוע מידע על מקצוע : חישוב, תורת המשחקים וכלכלה - 096226

096226 - חישוב, תורת המשחקים וכלכלה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים   (   מקצועות קדם
) 096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית ו -    
  094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים   ( או
) 096211 מודלים למסחר אלקטרוני ו -    
  094204 מידע מבוזר וסוכנים רציונליים   ( או
) 095295 שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים ו -    
  096211 מודלים למסחר אלקטרוני   ( או
) 236359 אלגוריתמים 2 ו -    
  096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית   ( או
) 236359 אלגוריתמים 2 ו -    
  096211 מודלים למסחר אלקטרוני   ( או
) 236330 מבוא לאופטימיזציה ו -    
  096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית   ( או
) 236330 מבוא לאופטימיזציה ו -    
  046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה   ( או
) 096211 מודלים למסחר אלקטרוני ו -    
  046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה   ( או
) 096570 תורת המשחקים והתנהגות כלכלית ו -    


סוגיות המשלבות היבטים חישוביים עם היבטים מתחום תורת המשחקים ו/או כלכלה. הנושאים: הערכת מחיר האנרכיה, תכנון אלגוריתמי של מנגנונים, תכנון מכרזים ומכרזים קומבינטוריים, היווצרותם של חוקי חזקה ורציונליות חסומה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:27:21