מקצוע מידע על מקצוע : ניהול מידע מבוזר - 096224

096224 - ניהול מידע מבוזר
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094241 ניהול מסדי נתונים       מקצועות קדם
  236363 מסדי נתונים     או
 
  096225 מערכות מסדי נתונים מבוזרים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


נושאים בניהול מידע מבוזר (כגון, תכן ביזוריות, עיבוד ואופטימיזציית שאילתות מבוזרות וניהול תנועות מבוזרות). סוגיות אמינות מידע מבוזר ושילוב נתונים. פיתוח כלים למחקר שילוב נתונים. נושאים מחזית הטכנולוגיה במיחשוב ענן. בסיום הקורס הסטודנט ידע
1. לתכנן מסד נתונים
2. להציע תוכנית שאילתא בסביבה מבוזרת.
3. לתכנן פרוטוקול התאוששות מתקלות בניהול טרנזקציות מבוזרות
4. לממש אלגוריתמי שילוב נתונים.
5. לתכנן ולבצע ניסויים בסביבת שילוב נתונים. שילוב נתונים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2011 springer m.t.ozsu and p. valduries principles of distributed database system

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 19:45:23