מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במערכות מידע - 096215

096215 - סמינר במערכות מידע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    


דיון בבעיות מחקריות בעלות היבט יישומי בתחומי מערכות מידע. לפני כל סמסטר יקבעו הנושאים שיידונו בסמינר.


נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:49:02