מקצוע מידע על מקצוע : מודלים למסחר אלקטרוני - 096211

096211 - מודלים למסחר אלקטרוני
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094226 מבוא לאלגוריתמים   (   מקצועות קדם
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 094411 הסתברות ת' ו -    
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  104222 תורת ההסתברות   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  104222 תורת ההסתברות   ( או
) 104291 אלגוריתמים קומבינטוריים ו -    


יישום טכנולוגיות מידע (במיוחד של האינטרנט) למודלים של מסחר אלקטרוני. המודלים כוללים שווי-משקל בייביאני, מכרזים קומבינטוריים, שיטות מסחר אחרות, מכרז כפול, משא ומתן עם סוכני-תכנה, חוזים בזמן אמת. ניתוח של חברות מסחר אלקטרוני. בניית אתר בשיטת מסחר מסוימת.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:54:16