מקצוע מידע על מקצוע : יסודות בינה מלאכותית וישומיה - 096210 (Current)

096210 - יסודות בינה מלאכותית וישומיה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות קדם
  094226 מבוא לאלגוריתמים     או
  234247 אלגוריתמים 1     או
 
  236501 מבוא לבינה מלאכותית       מקצועות ללא זיכוי נוסף


סקירת טכנולוגיות בסיסיות בבינה מלאכותי ושימושיהם בתעשיה. מערכות היסק ממוחשבות, יצוג ידע, מבוא לתכנון רובוטי וראיה ממוחשבת.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 08.02.2022 א
  ד 02.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    13:30-16:30 א שלייפמן אלכסנדר הרצאה 10 11
    16:30-17:30 א   תרגול 11
 
    13:30-16:30 א שלייפמן אלכסנדר הרצאה 10 12
    16:30-17:30 א   תרגול 12
 
    13:30-16:30 א שלייפמן אלכסנדר הרצאה 10 13
    12:30-13:30 ג   תרגול 13
 
    13:30-16:30 א שלייפמן אלכסנדר הרצאה 10 14
    08:30-09:30 ב   תרגול 14


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987 addison wesleey charniak and mcdermott artificial intelligence
1980 morgan kaufmann nilsson principles of artificial intelligence

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:10:36