מקצוע מידע על מקצוע : בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות - 096208

096208 - בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1     2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  096210 יסודות בינה מלאכותית וישומיה       מקצועות קדם
  236501 מבוא לבינה מלאכותית     או


יסודות השיטות החישוביות לבעיות התכנון הממוכן. בעיות התכנון הקלסי עם ודאות מלאה: תכנון אופטימלי וסמי-אופטימלי, שיטות לחיפוש במרחב המצבים ובמרחב התכניות, הסקה אוטומטית של היוריסטיקות חיפוש, תכנון כבעיית סיפוק אילוצים רב-שלבית. הרחבות השיטות החישוביות לבעיות תכנון עם משאבים כמותיים ואי-וודאות איכותית וסטוכסטית. יישומי התכנון הממוכן במערכות תוכנה וחומרה אוטונומיות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 morgan kaufmann m. ghallab, d. nau,p. traverso automated planning, theory and practice

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:34:46