מקצוע מידע על מקצוע : ארגונומיה תעשייתית - 096130

096130 - ארגונומיה תעשייתית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5   2 1 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094140 מבוא למערכות אדם - מכונה       מקצועות קדם


הקורס עוסק בתפקוד האדם בסביבת העבודה. יסקרו עקרונות ביו-מכניים ופיסיולוגיים. תיכון מערך העבודה, מתקני עזר וכלי עבודה. מצבי עבודה ותנוחות גוף עדיפות. עבודה מחזורית ועבודה קשה. מיומנות בעבודה. טיפול במשאות. גורמי סביבתיים, תאורה, רעש, רטט, ארגון יום עבודה, משכי תפקוד והפסקות, עבודת משמרות. מודל לחישוב מאמץ והטרחת הגוף, מודל להרמה בטוחה, מודל לעבודות תדירות. בקורס יושם דגש על הרחבת הידע בנושא של תיכון במערכות אדם-מכונה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 taylor and francis kroemer and grandjean fitting the task to the human

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 17:30:32